මාර්ගෝපදේශ සහ චාරිකා අදහස්

ඡන්දය: කිල්ඩෙආර්ගේ හොඳම ගිනස් පයින්ට් එක

වී දිනය පෙනෙන්නට තිබියදී, අපි කිල්ඩෙයාර් හි කළු බඩු වල හොඳම පයින්ට් සොයමින් සිටිමු! තෝරෝබ්‍රඩ් ප්‍රාන්තයේ අපගේ ප්‍රියතමයන් කිහිපයක් අපි වට කර ඇත්තෙමු, එබැවින් ඔබේ ප්‍රියතමයන් සඳහා පහත ඡන්දය දෙන්න. මතක තබා ගන්න, අපි අපේ තරඟකරුවෙකු අතහැර දමා ඇතැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, ඒ ගැන අපට දන්වන්න ෆේස්බුක්.


දේවානුභාවයෙන්

ඔබ කැමති වෙනත් මාර්ගෝපදේශ