1
ප්‍රියතමයන්ට එකතු කරන්න

Ballymore Eustace Art Studio

කෙත්වතු, වනජීවී සහ නේවාසික කිකිළියන්ගෙන් වට වූ මෙම චිත්‍රාගාරය සියලුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා චිත්‍ර පන්ති සහ වැඩමුළු පිරිනමයි.

නාසා

කලා සහ සංස්කෘතිය
කුරග්
ප්‍රියතමයන්ට එකතු කරන්න

අශ්ව රේසිං අයර්ලන්තය

අශ්ව රේසිං අයර්ලන්තය (එච්ආර්අයි) යනු අයර්ලන්තයේ දියුණු ධාවන තරඟ සඳහා වන ජාතික අධිකාරිය වන අතර කර්මාන්තයේ පාලනය, සංවර්ධනය සහ ප්‍රවර්‍ධනය සඳහා වගකීම දරයි.

නිව්බ්‍රිජ්

උරුමය සහ ඉතිහාසය
කිල්ඩර් පුස්තකාල
ප්‍රියතමයන්ට එකතු කරන්න

කිල්ඩර් පුස්තකාල සේවා

කිල්ඩෙයාර් පුස්තකාල සේවාවන්ට කිල්ඩෙයාර් හි සියලුම විශාල නගර වල පුස්තකාලයක් ඇති අතර, දිවයින පුරා අර්ධකාලීන පුස්තකාල 8 කට සහය දක්වයි.


කලා සහ සංස්කෘතිය
ජාත්‍යන්තරය ඉගෙන ගන්න 11
ප්‍රියතමයන්ට එකතු කරන්න

ජාත්‍යන්තරය ඉගෙන ගන්න

2013 හි ආරම්භ කරන ලද, Learn International යනු විදේශයන්හි ප්‍රවේශ විය හැකි, දැරිය හැකි සහ සාධාරණ අධ්‍යයන අවස්ථා සංවර්ධනය කිරීමට කැපවී සිටින පුද්ගලයින් කණ්ඩායමකි.


උරුමය සහ ඉතිහාසය
මොනාස්ටෙරෙවින් 5
ප්‍රියතමයන්ට එකතු කරන්න

මොනාස්ටෙරෙවින් පිළිවෙල නගර

මොනාස්ටෙරෙවින් ටිඩි ටවුන්ස් යනු කිල්ඩෙයාර් හි කුඩා නගරයක ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව ගොරවන අතර එමඟින් ඔවුන්ගේ ප්‍රාන්තය කෙරෙහි ඇදහිය නොහැකි ආදරය විදහා දක්වයි.

කිල්ඩෙයා

එළිමහනේ
නිව්බ්‍රිජ් පිළිවෙල නගර
ප්‍රියතමයන්ට එකතු කරන්න

නිව්බ්‍රිජ් පිළිවෙල නගර

නිව්බ්‍රිජ් ටිඩි ටවුන්ස් යනු ජීවත් වීමට, වැඩ කිරීමට සහ ව්‍යාපාර කිරීමට වඩාත් ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම සඳහා මහන්සි ගන්නා ප්‍රජා කණ්ඩායමකි.

නිව්බ්‍රිජ්

එළිමහනේ
දිය අගල
ප්‍රියතමයන්ට එකතු කරන්න

දිය අගල රඟහල

1950 ගණන්වල පිහිටුවන ලද Moat Club නාට්‍ය සහ මේසපන්දු සඳහා සුදුසු පහසුකම් නාස්ට ලබා දීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලදී. මෝට් රඟහල ගොඩනැගිල්ල මුලින්ම සේවය කළේ […]

නාසා

උරුමය සහ ඉතිහාසය