ෂෝඩා මාකට් කැෆේ

ග්ලෙන්රොයල් හෝටලයේ ෂෝඩා කැෆේ පදනම් වී ඇත්තේ නැවුම් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංකල්පයක් මත පදනම්ව නැවුම් අමුද්‍රව්‍ය ජීවයට ගෙන ඒමේ මෙහෙවරක් ද ??. බ්‍රන්ච්, රවුම් කේක් සහ දිවා ආහාරය සඳහා විවෘත මෙනුවේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න රසවත් ආහාර වර්‍ගයක් ඇත.

ඔවුන්ගේ සදාචාරය නම් අද්විතීය හැරවුමක් සහිත දැඩි සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ පෞද්ගලික සේවාවක් සමඟ හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාරයක් ලබා දීමයි. සියලු ආහාර, මනාපයන් සහ රසයන්ගෙන් ප්‍රිය කළ හැකි උසස් ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම ගැන ඔවුහු විශ්වාස කරති.

ඇමතුම් විස්තර

උපදෙස් ගන්න
ස්ට්‍රැෆන් පාර, මේනූත්, කවුන්ට් කිල්ඩර්, අයර්ලන්තය.

සමාජ නාලිකා

විවෘත වේලාවන්

සඳු - හිරු: පෙ.ව. 8 - ප.ව. 6