කවුන්ටි කිල්ඩෙයා ෆයිල්ට් අමතන්න

නරඹන්නන්ගේ තොරතුරු

සියලුම සාමාන්‍ය සංචාරක තොරතුරු විමසීම් සඳහා කරුණාකර කිල්ඩර් සංචාරක ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධ වන්න.
කිල්ඩෙයාර් සංචාරක ව්‍යාපාරය නරඹන්නන් නැරඹිය යුතු ස්ථාන, කුමක් කළ යුතුද, දේශීය විනෝදාස්වාදය, නවාතැන් තොරතුරු සහ ගත යුතු මාර්ග විස්තර ලබා දේ. අයර්ලන්තයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශ වල තොරතුරු ද තිබේ.

T: + 353 (0) 45 898888
E: info@intokildare.ie

අලෙවිකරණ සහ මාධ්‍ය විමසුම්

කිල්ඩෙයා සංචාරක ව්‍යාපාරය දිනපතා පුවත්පත් සහ මාධ්‍ය නියෝජිතයන් සමඟ කටයුතු කරන අතර මාධ්‍ය ඉල්ලීම් පිළිගනී. කතන්දර අදහස්, ඡායාරූපකරණය හෝ අන්තර්ගතයේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස ඔබ කිසිවක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ නම්, කරුණාකර අපට දන්වන්න එවිට අපගේ වැඩ කටයුතු අපගේ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා බෙදාගෙන ඔබට ස්තූතියි කියන්න.

T: + 353 (0) 45 898888
E: info@intokildare.ie